Ukraińsko-niemieckie braterstwo broni?

Ukraińsko-niemieckie braterstwo broni?

Ukraińsko – niemieckie braterstwo broni?

Jak to jednak czas weryfikuje informacje historyczne. Przez całe życie byłem przekonany, że to żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili 27 stycznia 1945 r obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu i obóz zagłady w Brzezince. A tu okazuje się, że jako pierwszy wjechał na teren obozu czołgista ukraiński Igor Hawryłowicz Pobirczenko, z Frontu Ukraińskiego.

Czekam teraz na sprostowanie innych informacji, które zapewne fałszywie sugerują ukraińsko-niemieckie braterstwo broni w czasie II Wojny Światowej. Np. że 27 lipca 1941 r., a więc niewiele ponad miesiąc od ataku Niemców na ZSRR sformowano Ukrainische Hilfspolizei, która wkrótce liczyła 35 000 ludzi. Miesiąc później, po zajęciu Kijowa, ukraińska policja pomocnicza wymordowała pod nadzorem niemieckich SS-manów wszystkich Żydów z tego miasta w Babim Jarze.

Nie wiem jak zinterpretować to, że kiedy 28 kwietnia 1943 r – a więc już po klęsce Wehrmachtu pod Stalingradem – utworzono 14 Dywizję SS Galizien to zgłosiło się w jej szeregi 81 999 ukraińskich ochotników (po lekarskich badaniach do wcielenia zakwalifikowano tylko 52 875). SS-mani ukraińscy maszerując śpiewali podobno, ale nie wiem czy to prawda, piosenkę z refrenem:

Śmierć, Śmierć Polakom

Śmierć moskiewsko-żydowskiej komunie

14 Dywizję SS Galizien wizytował sam Heinrich Himmler, co wydaje się faktem bo zachowały się zdjęcia. Mimo bohaterskiego oporu ukraińskich SS-manów w kwietniu 1944 r. Armia Czerwona zlikwidowała ich 7000 w kotle pod Brodami.

Zawsze sądziłem, że żołnierze ukraińscy wnieśli całkiem spory wkład w wysiłek wojenny III Rzeszy. W marcu 1943 r. powstał Ukraiński Legion Samoobrony, a jeden z jego pięciu pułków walczył w Powstaniu Warszawskim. Trzeba przyznać, że nasi wschodni sąsiedzi dochowali wierności swoim niemieckim sojusznikom do samego końca. Jeszcze na początku kwietnia 1945 r na terenach nie zajętych jeszcze przez aliantów powstała Brygada Przeciwpancerna Wolna Ukraina, a 2 kwietnia tego roku złożyło przysięgę 3 400 żołnierzy Ukraińskiej Narodowej Armii. Takie fakty podają historycy, ale może coś pokręcili i lepszymi informacjami dysponują politycy.

Brak komentarzy

Skomentuj