Dostawy broni to wojna europejska

Dostawy broni to wojna europejska

Harald Kujat, emerytowany generał NATO wypowiedział się zdecydowanie przeciw dostawom broni dla Ukrainy. Przestrzega, że obecny konflikt, który nazywa po imieniu – czyli wojną regionalną, łatwo może przekształcić się w wojnę europejską. Emerytura pozwala wojskowemu specjaliście wyrażać poglądy zgodne z jego wiedzą niezależne od tego co aktualnie kombinują europejscy politycy. Na szczęście prezydent Obama także wyklucza dostawy broni. Na razie…

Jak dostawy broni, to instruktorzy jak instruktorzy, to regularne wojska do ich ochrony itd. Tak jest zawsze,

Harald Kujat, emerytowany generał NATO wypowiedział się zdecydowanie przeciw dostawom broni dla Ukrainy. Przestrzega, że obecny konflikt, który nazywa po imieniu – czyli wojną regionalną, łatwo może przekształcić się w wojnę europejską. Emerytura pozwala wojskowemu specjaliście wyrażać poglądy zgodne z jego wiedzą niezależne od tego co aktualnie kombinują europejscy politycy. Na szczęście prezydent Obama także wyklucza dostawy broni. Na razie…

Jak dostawy broni, to instruktorzy jak instruktorzy, to regularne wojska do ich ochrony itd. Tak jest zawsze, tak było w Wietnamie.

tak było w Wietnamie. Przypomnijmy, że na jesieni nad rozejmem między powstańcami rosyjskimi, a armią ukraińską mieli czuwać obserwatorzy OBWE, których miano wyposażyć w drony do obserwacji frontu. Maszyny miało obsługiwać 50 komandosów niemieckich, a do ich ochrony miano wysłać 150 dalszych komandosów niemieckich. Nie wiadomo czy do tego doszło, sprawa zniknęła z mediów…

Wielu znaczących polityków zachodnioeuropejskich wskazuje na potrzebę liczenia się z poczuciem bezpieczeństwa Rosji. Konflikt ukraiński wywołało nie tyle dążenie do odbudowy imperium ile obawa Kremla, że Ukraina z rządem po Majdanie wstąpi do NATO. Rosja nigdy na to nie pozwoli co pokazała wojna z Gruzją, która też miała ambicje stania się członkiem Paktu Północno-Atlantyckiego.

Brak komentarzy

Skomentuj