Banki też pożyczały franki

Banki też pożyczały franki

Легально порошки в кирове http://telegra.ph/Kupit-zakladki-boshki-v-Venyovom-04-12 Banki też pożyczały franki

get link Powszechny, wśród tzw. „frankowiczów” jest pogląd, że banki świadomie zwabiły klientów w pułapkę kredytów walutowych, a teraz czerpią ogromne zyski ze wzrostu wartości szwajcarskiej waluty. Bo – sądzi wielu z nich – ich kredyty są sztucznie wyceniane we frankach, a w rzeczywistości nic wspólnego z pieniądzem szwajcarskim nie mają i nie miały.

Poprosiłem wieloletniego członka Rady Polityki Pieniężnej dr. hab. Andrzeja Rzońcę jak to jest naprawdę z tą zamianą złotych we franki i z powrotem. Prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich zrobił mi cały wykład, którego nie będę w szczegółach relacjonował bo – pomijając, że nie byłbym w stanie – powstałby tekst zrozumiały tylko dla specjalistów. Chodzi o przedstawienie podstawowego mechanizmu udzielania kredytów denominowanych we frankach (kredytobiorca zna od razu kwotę zobowiązania w CHF) i znacznie bardziej popularnych kredytów indeksowanych we frankach (kredytobiorca uzgadnia z bankiem kwotę kredytu w złotych, a wielkość jego zobowiązania we frankach zależy od kursu franka w dniu wypłaty kredytu).

Wbrew rozpowszechnionej opinii, bankowcy zdawali sobie sprawę z ryzyka kursowego. W grudniu 2005 r. Związek Banków Polskich sugerował Generalnemu Inspektorowi Nadzoru Bankowego wprowadzenie zakazu udzielania takich kredytów. Chodziło o to, żeby żaden bank nie mógł dołączyć ich do swojej oferty, bo stawiałoby go to w sytuacji uprzywilejowanej wobec pozostałych. Ale Komisja Nadzoru Bankowego (poprzedniczka Komisji Nadzoru Finansowego) takiego zakazu nie wydała, choć wprowadziła rekomendację, która ograniczyła ich udzielanie głównie do gospodarstw lepiej sytuowanych (ograniczenie to było oprotestowane przez polityków i prawdopodobnie przyczyniło się do odebrania NBP nadzoru nad bankami). Przy braku zakazu tak banki, jak i kredytobiorcy chętnie weszli w kredyty walutowe. Bankom pozwalały one utrzymać lub zwiększyć udział w rynku, a kredytobiorcom obniżyć ratę kredytu, bo jego oprocentowanie było dużo niższe niż oprocentowanie kredytu w złotych. Do tego jeszcze złoty się umacniał, co obniżało wartość w złotych zarówno odsetek, jak i rat kapitałowych. Kredytobiorcy walutowi byli wygrani w stosunku do osób zaciągających kredyty złotowe. Ale era szczęśliwości „frankowiczów” skończyła się wraz z wybuchem światowego kryzysu finansowego we wrześniu 2008 r., kiedy złoty dramatycznie się osłabił. Wzrost rat kredytów był co prawda ograniczany przez cięcia stóp procentowych w Szwajcarii, ale jeśli ktoś chciał sprzedać mieszkanie, a wcześniej wniósł niewielki wkład własny, to nie mógł tego zrobić, bo wartość kredytu poszybowała ponad wartość mieszkania. Sytuację dodatkowo pogorszyło uwolnienie kursu franka przez Szwajcarów w styczniu ubiegłego roku, po którym nastąpiła ogromna aprecjacja jego wartości, nie tylko w stosunku do złotego, ale do wszystkich walut. Mimo że prawie połowę tych kredytów zaciągnęło najbogatsze 10% gospodarstw domowych (a ponad 90% do lepiej sytuowanej połowy gospodarstw), zaczął się okres płaczu i zgrzytania zębów. I doszukiwania się machinacji banków przy wprowadzeniu kredytów walutowych. Czy banki zarabiają na aprecjacji franka, żądając za niego prawie dwa razy więcej złotych niż w momencie udzielania kredytu (na jedno wychodzi jeśli kredytobiorca zaniesie do banku franki kupione w kantorze)?

Powiedzmy od razu, banki nie zarabiają na zmianie kursu, ponieważ same zaciągnęły zobowiązanie we frankach. I z powodu wzrostu kursu franka także im wzrosły obciążenia spłatami tych zobowiązań. Wbrew rozpowszechnionej opinii kredyty walutowe to nie umowna formuła rozliczeń lecz banki rzeczywiście musiały i muszą pozyskiwać franki. Nie dzieje się to oczywiście w formie przewożenia worków z pieniędzmi między Polską i Szwajcarią. Banki biorą pożyczki we frankach (np. od zagranicznych banków matek), wypuszczają obligacje walutowe, lub zawierają z instytucjami finansowymi transakcje zamieniania się depozytami za pośrednictwem transakcji FX SWAP czy CIRS. Same stawiają do dyspozycji swoje złotowe depozyty o wartości udzielonych kredytów we frankach, a druga strona transakcji przekazuje im swój depozyt we frankach. De facto druga strona transakcji zaciąga kredyt w złotych, a w zamian udziela kredytu we frankach. Banki w Polsce spłacają ten walutowy kredyt w momencie, w którym same otrzymają zwrot od swoich kredytobiorców. „ Купить кодеин Минусинск Banki zarabiają przede wszystkim na różnicy między oprocentowaniem depozytów a oprocentowaniem kredytów” – mówi doktor habilitowany Andrzej Rzońca. Gdyby pod kredyty walutowe nie zaciągały zobowiązań w walucie, to w ogóle nie mogłyby udzielać takich kredytów, bo ich oprocentowanie było niższe nie tylko niż oprocentowanie kredytów w złotych, ale i – przez większość czasu – depozytów w złotych. Kredyty walutowe pozwoliły bankom na udzielanie tanich kredytów. Które teraz okazały się drogimi…

W związku z aprecjacją franka dla banków w Polsce nie pojawiła się możliwość dodatkowego zarobku, a wręcz przeciwnie dla wielu z nich powstało zagrożenie pogorszeniem wyników spowodowanym zwiększonym ryzykiem i spadkiem zaufania. Przy spadku zaufaniu do danego podmiotu pożycza się mu pieniądze na wyższy procent i niestety dotyczy to także banków w Polsce. W rezultacie marża banku ustalona przy umowach kredytowych bywa w niektórych przypadkach niższa od marży, jaką same muszą zapłacić za pożyczone przez siebie franki.

Trzeba więc rozwiać oczekiwania „frankowiczów” wynikające z niewiedzy na temat mechanizmów udzielania kredytów walutowych i pozyskiwania kapitału na ten cel. Czy banki mają w tej sprawie „coś za uszami”? Owszem, zanim dopuszczono możliwość spłaty kredytów we frankach, pobierały spłatę w złotych, a zamieniając je na franki niektóre stosowały przelicznik dużo wyższy od spreadu rynkowego. Ale nie są to duże kwoty w porównaniu ze „stratami” kredytobiorców. Kto więc mógłby sfinansować mityczne „przewalutowanie kredytów walutowych”, czyli de facto wyłożyć środki na pokrycie zwiększonej wartości w złotych kredytów walutowych. Nie banki, bo one również zaciągały zobowiązania w walucie obcej i też więcej spłacają. Obciążenie ich „przewalutowaniem” groziłoby załamaniem sektora bankowego, a więc zagrażałoby bezpieczeństwu ulokowanych w bankach depozytów. Ale też nie Skarb Państwa i na pewno nie Kancelaria Prezydenta, bo i z czego…

Powszechną przypadłością „frankowiczów” jest niestety to, że zapomnieli, że brali kredyt we frankach, a nie w złotych. Banki wypłaciły im wprawdzie kredyt w złotych, ale jest to kredyt walutowy. Kredytobiorcy doskonale pamiętają ile spłacili złotówek i jak to się ma do pożyczonej kwoty przeliczonej na złote, ale nie chcą przyjąć do wiadomości, ile wynosił kredyt w pieniądzu, w którym go brali i ile więc mają jeszcze do spłacenia franków.

Купить закладки кокаин в Новороссийске Ramka:

Купить Кокаин в Облучье Wartość kredytów frankowych wynosi około 8 proc. PKB.

Купить Марки Бронницы 46 proc. kredytów walutowych przypada na 10 proc. najbogatszych gospodarstw domowych

Paweł Kapuściński

Podobne artykuły

Brak komentarzy

Skomentuj